пятница, 25 июня 2021 г.

Рекомендація CM/Rec(2014)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо використання Посібника з прав людини для Інтернет-користувачів

 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c6f3d

    Держави-члени Ради Європи зобов’язані забезпечити кожному, хто знаходиться в межах їхньої юрисдикції, права та основоположні свободи, закріплені Європейською конвенцією про захист прав людини (СЕД №5, Конвенція). Дія цього зобов’язання поширюється й на сферу використання мережі Інтернет. Ці питання врегульовано також іншими конвенціями та документами Ради Європи, якими передбачено захист права на свободу вираження поглядів, доступу до інформації, права на свободу зібрань, захист від кіберзлочинності, а також захист права на приватне життя та захист персональних даних.

Комментариев нет:

Отправить комментарий