четверг, 24 июня 2021 г.

УВАГА! МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЗА ФАХОМ "СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ"Інформація для абітурієнтів 2021 року, які вступають на навчання до ДДМА на ступінь МАГІСТР на базі ступеня магістра, ОКР спеціаліста виключно за кошти фізичних/юридичних осіб Прийом заяв і документів, фахові випробування та зарахування на навчання за кошти фізичних / юридичних осіб вступників на основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста) на здобуття ступеня магістра денної і заочної форм навчання проводиться в IV етапи: Етапи вступної компанії І етап ІІ етап ІІI етап IV етап Початок прийому заяв та документів 15 липня 2021 р. 15 вересня 2021 р. 01 жовтня 2021 р. 01 листопада 2021 р. Закінчення прийому заяв та документів на навчання 23 липня 2021 р. 24 вересня 2021 р. 23 жовтня 2021 р. 24 листопада 2021 р. Проведення вступних випробувань 19-30 липня 2021р. 27 -28 вересня 2021р. 25 -28 жовтня 2021р. 25 -26 листопада 2021 р. Оприлюднення рейтингового списку вступників 2 серпня 2021 р. 29 вересня 2021 р 29 жовтня 2021 р 27 листопада 2021 р Виконання вступниками вимог до зарахування не пізніше 07 серпня 2021 р. не пізніше 30 вересня 2021 р. 30 жовтня 2021 р. 29 листопада 2021 р. Зарахування вступників 12 серпня 2021 р. 30 вересня 2021 р. 31 жовтня 2021 р. 30 листопада 2021 р. Перелік документів, які необхідно надати особисто до приймальної комісії:  оригінал та копія документа, що посвідчує особу та громадянство.  оригінал та копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;  оригінал та копія диплома спеціаліста, магістра і додатка до нього;  чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра конкурсний бал обчислюється за формулою: Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + П3,  де П1 - оцінка вступного випробування з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),  П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),  П3 - оцінка за інші показники конкурсного відбору (середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ) за шкалою від 10 до 20 балів, К1, К2 - невід'ємні вагові коефіцієнти. ДДМА встановлює вагові коефіцієнти:  К1 (іноземна мова) – 0,4,  К2 (фахове випробування) – 0,6. Вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту з іноземної мови, або скласти відповідний вступний іспит у ДДМА. Перелік спеціальностей, освітніх програм, за якими здійснюється набір Шифр, спеціальність Освітньо-професійна програма Освітньо-наукова програма 014 Середня освіта (математика) Математика – 131 Прикладна механіка Прикладна механіка Прикладна механіка 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 136 Металургія Металургія 102 Хімія Хімія харчових продуктів – 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки в техніці, бізнесі та медицині Комп’ютерні науки 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі – 124 Системний аналіз Інтелектуальні системи прийняття рішень – 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології – 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 232 Соціальне забезпечення Економіка та організація соціального забезпечення – 281 Публічне управління та адміністрування Державна служба – 051 Економіка Економіка та управління підприємством – 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування – 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування – 073 Менеджмент Менеджмент – 075 Маркетинг Маркетинг – 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – Донецька область, м. Краматорськ, б-р. Машинобудівників, 39, 2-й корпус ДДМА, каб. 2214, 2216 Телефони: (0626) 41-69-38; 066-051-74-89 email: pk@dgma.donetsk.ua Сайт академії: www.dgma.donetsk.
 

Комментариев нет:

Отправить комментарий