среда, 17 декабря 2014 г.

ОБРАЗЕЦ ИСКА В СУД ПО ПРИЧИНЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТ ПОМОЩИ

ОБРАЗЕЦ ИСКА В СУД
Ниже приведен образец Административного искового заявления в суд (г. Краматорск)  в случае прекращения выплат помощи переселенцам из зоны АТО.


До Краматорського міського суду
Вул. Маяковского,21, м. Краматорськ Донецької обл.  84333

ПОЗИВАЧ: ________________________,
  ___________________р.н.,
Фактично проживаюча____________
__________________________________
___________________________________
Конт. Тел _________________________

ВІДПОВІДАЧ: Управління праці і соціального захисту населення у м. Краматорськ Донецької обл.
Вул. Лазо, 23, м. Краматорськ, Донецької обл. 84333
Конт тел. (6264) 6-35-90


АДМІНІСТРАТИВНА ПОЗОВНА ЗАЯВА
Про зобов’язання суб’єкта владних повноважень вчинити певні дії

Я, ____________2014р. вимушено  покинула своє фактичне місце проживання у м. ______________, ________________ обл. у зв’язку з тим, що цей населений пункт постійно піддається артилерійським обстрілам, не працюють банки, установи, пошта, державні установи. Кожен день моє життя та життя та здоров'я моєї родини наражалося на небезпеку. Періодично обстрілюють райони міста, тому я разом зі своєю родиною вимушена була залишити свою домівку та  переїхати до більш безпечне місце – м. Краматорськ.
Згідно до Постанови КМУ від 01.10.2014р №509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції», я звернулась до УТСЗН м. Краматорська, де мені було надано  Довідку №__________від _______2014р  про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.
_______2014р. я надала до УПСЗН м. Краматорська заяву встановленого зразка для отримання адресної допомоги особам які переміщуються та одноразової допомоги. Та тільки __________2014р я отримала повідомлення № _________ від ________2014р про припинення виплати допомоги посилаючись на наказ антитерористичного центру СБУ№ 33/6/а від 07.10.2014р «Про визначення районів проведення АТО» та розпорядження КМУ № 1085-р від 07.11.2014р. «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження».
Вважаю дії співробітників УПСЗН неправомірними та такими, що порушують мої права з таких підстав:
По – перше, відповідно до ст. 1 ЗУ «Про боротьбу із тероризмом», район проведення антитерористичної операції – визначені керівництвом антитерористичної операції ділянки місцевості або акваторії, транспортні засоби, будівлі, споруди, приміщення та території чи акваторії, що прилягають до них і в межах яких проводиться зазначена операція. Такий наказ стосовно визначення районів проведення АТО був виданий – останній і чинний на поточний день є Наказ керівника Антитерористичного центру при СБУ від 07.10.2014 № 33/6/а «Про визначення районів проведення антитерористичної операції та термінів її проведення», відповідно до якого районами проведення АТО визначені Донецька та Луганська області (без виключень). Це означає, що ВСІ населенні пункти Донецької та Луганської областей є районами проведення АТО.
По – друге, згідно до  ст.1 Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру».
А також, відповідно до довідки __________від __________2014р. , про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, яка мені видана співробітниками УПСЗН, я  та моя родина поставлена на облік  як тимчасово переміщена особа.
Отже, мене було  визнано внутрішньо переміщеною особою.
По – трете, Згідно до  п. 2 Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, яка затверджена постановою КМУ  від 01.10.2014р № 505, «грошова допомога надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (далі - особа, яка переміщується), а також стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, структурних підрозділах з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням та виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж шість місяців.».
Так згідно до п. 8 Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, яка затверджена постановою КМУ  від 01.10.2014р № 505, « протягом 10 днів після подання уповноваженим представником сім’ї заяви та документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, призначають грошову допомогу або відмовляють у її призначенні, про що надають відповідне повідомлення уповноваженому представнику сім’ї».
Також, згідно до п. 12. Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг,  «Виплата грошової допомоги припиняється з наступного місяця у разі:
подання уповноваженим представником сім’ї заяви про припинення виплати грошової допомоги;
надання інформації державної служби зайнятості про те, що працездатні члени сім’ї протягом двох місяців не працевлаштувалися за сприянням державної служби зайнятості або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції, але фактично не працюють;
зняття з обліку особи, яка переміщується;
виявлення уповноваженим органом факту подання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги.»
Тобто, мені як внутрішньо переміщеній особі, повинні були призначити  та сплатити  допомогу  переміщеним особам з дня звернення до дату зняття з обліку. Та припиняти виплату допомоги співробітники повинні були керуватися п. 12  Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.
Отже, з огляду на вищенаведене, вважаю, що УПСЗН в повідомленні  констатують факт припинення допомоги, посилаючись на розпорядження КМУ № 1085-р від 07.11.2014р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження». Але в цьому розпорядженні КМУ не визначені райони проведення АТО ,тому - зона АТО залишається незмінною та визначена Наказом СБУ – Антитерористичним центром №33/6/а від 7 жовтня 2014 року “Про визначення районів проведення антитерористичної операції та терміни її проведення”, де чітко зазначено, що це є всі без винятку Луганська та Донецька області, також в розпорядженні КМУ № 1085-р від 07.11.2014р. , на яке посилається УПТСЗН,  відсутні підстави для  припинення виплати допомоги переміщеним особам.  Тобто в повідомлені не роз’яснено, чи призначена мені допомога та в якому розмірі, та по – друге, відсутні підстави для припинення мені цієї допомоги згідно до переліку п.12 Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.
Таким чином, я вважаю, що УПТСЗ безпідставно припинило виплату належну мені та моїй родині допомогу переміщеним особам на проживання. Тому, я вимушена звернутися до суду за захистом своїх прав.
 Від сплати державного мита звільнена на підставі п.23 ч.1 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір»
На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 8, 22, 55, 95 Конституції України ,Законом України «Про боротьбу із тероризмом», керуючись Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» ,  Постанови КМУ від 01.10.2014р №509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції», Постановою КМУ  від 01.10.2014р № 505 ст..ст. 17,18,19,99,100,102 Кодексу Адміністративного судочинства України,-
ПРОШУ:
1.            Визнати протиправною діяльність   Управління праці і соціального захисту населення України у м. Краматорськ Донецької області щодо припинення виплати на мою користь щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послу.
2.            Зобов’язати Управління праці і соціального захисту населення України у м. Краматорськ Донецької області здійснити на мою користь виплату щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, згідно до Постанови КМУ   від 01.10.2014р № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».


__________2014р                                                          _____________/________________________/


                                                                               
Додатки:
1. копія паспорта позивача – 2 од.
2. копія Довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції - 2 од;
3. копія позову.

4. копія Повідомлення № _________ від ________2014р.

Комментариев нет:

Отправить комментарий