пятница, 18 июня 2021 г.

Конкурс “Посилення спроможності системи правосуддя та наближення її до сучасних європейських стандартів та практик”

 

Програма “Права людини та правосуддя” Міжнародного Фонду “Відродження” в рамках проєкту “EU4USociety” у співпраці з Європейським Союзом оголошує конкурс проєктів: “Посилення спроможності системи правосуддя та наближення її до сучасних європейських стандартів та практик”

Боротьба з несправедливістю неодноразово виводила мільйони українських громадян на вулиці, приводила до зміни влади. Попри очікування людей щодо докорінних змін в системі правосуддя, жодна з політичних сил не спромоглася ефективно реформувати систему і відновити довіру. Ухвалення багатьох нормативних актів, впровадження процедур «очищення» через люстрації, переатестації, перепризначення в системі  правосуддя не стали запорукою невідворотності змін, джерелами суспільної довіри та опорою прагнення справедливості.

Корупційні та адміністративні впливи і далі роз’їдають систему, знищуючи ті паростки змін, що намагалися закласти  реформатори. Залучення професійних спільнот в процесі планування і втілення реформ є мінімальним, де їм відводиться роль показного об’єкта, а не повноправного учасника процесу реформування цієї сфери.

На жаль, професійна етика та доброчесність на практиці не стали керівними цінностями у формуванні та діяльності системи правосуддя. Спроба залучення організацій громадянського суспільства, що отримали нові законні формати участі в реформуванні судової системи, показала недосконалість цього механізму, адже  ця участь обмежилась  питаннями перевірки доброчесності діючих суддів та кандидатів на ці посади, а надані висновки можуть бути просто проігноровані.

Місцевий рівень різних ланок судової системи опинився в стані ресурсного колапсу, коли ефективне відправлення правосуддя стає неможливим, а доступ до правосуддя на рівні місцевих громад – суттєво ускладненим.  

Цей конкурс спрямований на підтримку громадських ініціатив, що сприятимуть розвитку та просуванню кращих практик роботи системи правосуддя, заснованих на принципах ефективності, справедливості та дотримання прав людини. 

Мета конкурсу: залучити широке громадянське суспільство, в тому числі професійні правничі спільноти, місцеві громади до оцінки, пошуку та реалізації змін в системі правосуддя для посилення її ефективності, утвердження верховенства права, захисту прав людини, розширення доступу до правосуддя.  

Учасники конкурсу: громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові або благодійні організації.

Пріоритети конкурсу:

Конкурсні проєкти можуть передбачати інформаційно-просвітницьку, навчальну та громадську адвокаційну діяльність, підготовку аналітичних документів, організацію діалогів зацікавлених сторін, проведення публічних дискусій тощо за такими напрямками:

 • Моніторинг та оцінка практичної діяльності інституцій системи правосуддя з огляду на їх функціональне призначення та ефективність його досягнення;
 • Впровадження стандартів забезпечення прав людини як необхідної фундаментальної цінності справедливого правосуддя;
 • Моніторинг та оцінка економічного обґрунтування застосування окремих інститутів правосуддя;
 • Підтримка професійних спільнот у розумінні та застосуванні сучасних стандартів діяльності, професійної етики та принципу верховенства права;
 • Створення умов та середовища для пошуку та обговорення нових рішень для системи правосуддя, спрямованих на підвищення її ефективності;
 • Розвиток правової спроможності місцевих громад, впровадження практик альтернативного вирішення правових спорів.

Вимоги до проєктних пропозицій:

 • Завдання та очікувані результати проєкту повинні відповідати пріоритетам конкурсу;
 • Зміст проєктної пропозиції має містити стислий попередній аналіз проблеми, що засвідчує обізнаність апліканта з тематикою проєкту, позиціями органів влади та груп інтересів, актуальним станом дискусії в Україні та ЄС;
 • Максимальний термін реалізації проєкту – 12 місяців. Планований термін початку реалізації проєктів – листопад 2021 р. / листопад 2022 р.

Критерії відбору переможців конкурсу:

 • Змістовна відповідність проєктної пропозиції пріоритетам конкурсу, обізнаність із тематикою проєктної пропозиції, переконливий попередній аналіз проблеми;
 • Логічна побудова проєкту (чіткий та реалістичний план дій; рівень залучення партнерів; реалістичність досягнення очікуваних результатів за допомогою пропонованої у проєкті діяльності);
 • Ефективність діяльності (очікувані практичні результати на виході, вплив проєкту на цільові аудиторії; наявність об’єктивних індикаторів, моніторингу та оцінки успішності);
 • Організаційна та фінансова спроможність організації та організацій-партнерів (наявність експертизи, попереднього досвіду роботи з тематики проєкту; наявність персоналу та необхідних матеріальних ресурсів (приміщення, обладнання тощо), потрібного для реалізації проєкту; досвід успішної реалізації проєктів та звітування; наявність інших стабільних джерел фінансування організації);
 • Адекватність бюджету, його відповідність змісту проєкту та умовам конкурсу.

Останній термін подання проєктних пропозицій – 06 вересня 2021  року, 18:00 (за київським часом).

Оголошення результатів конкурсу – до 15 жовтня 2021 року 

Мінімальний розмір гранту – 100 000 грн.

Максимальний розмір гранту – 900 000 грн.

Оптимальний розмір гранту – 500 000 – 600 000 грн.

Загальний бюджет конкурсу –  3 220 000 грн.

Зверніть увагу!

 • Проєктні пропозиції (аплікаційну форму  з додатками) слід зареєструвати на сайті фонду, скориставшись сервісом “Електронний конкурс”. Проєктних пропозицій, надісланих в інший спосіб, не розглядатимуть.
 • Організація, що подається до МФВ, повинна надати посилання на річний змістовний та фінансовий звіти організації за попередній календарний рік, розміщений у вільному доступі в мережі Інтернет.
 • Прийнятними вважаються витрати бюджету проєкту, які:
  • необхідні для виконання проєктної діяльності;
  • фактично виникатимуть протягом терміну виконання проєкту;
  • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
  • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.
 • Неприйнятними є витрати бюджету проєкту, пов’язані з:
  • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
  • створенням та реєстрацією організації;
  • сплатою боргів;
  • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
  • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
  • політичною діяльністю чи релігійною пропагандою;
  • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
  • проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
  • будівництвом або ремонтними роботами;
  • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
  • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).
 • Зверніть увагу! Для проєктів з бюджетом 500 000 грн. та більше обов’язковою вимогою є працевлаштування керівників організацій, керівників проєктів та головних бухгалтерів / бухгалтерів проєктів на основі трудових договорів. Замовлення послуг у цих осіб як приватних підприємців буде неприйнятним.
 • Якщо проєкт вже фінансується іншими коштами, організація має надати чітке обґрунтування розподілу завдань та ресурсів між існуючою підтримкою та  поданою проєктною пропозицією на даний конкурс;
 • До 15% витрат бюджету проєкту можуть бути передбачені на власний розвиток спроможності організації, посилення комунікаційних навичок, навчання, рецензування, моніторинг та оцінку, мережування з партнерами, придбання ліцензійного програмного забезпечення, безпеку персоналу тощо;
 • Отримувач гранту відповідає за моніторинг стану впровадження проєкту та оцінювання його результатів, дотримання комунікаційної політики та брендування проектів ЄС. Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному МФВ.
 • Отримувачі грантів будуть запрошені до участі у зустрічах грантерів та інших заходах, що організовуватиме МФВ для налагодження мережування, навчання та посилення організаційної спроможності партнерів проєкту «EU4USociety»;
 • Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше ніж 60 000 євро протягом реалізації проєкту «EU4USociety».
 • Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
 • Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.
 • Про результати конкурсу буде повідомлено публічно та окремим листом організації.
 • Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає.
 • Причин відмови в підтримці проєктної пропозицій не повідомляють.

Вебінар: Свобода вираження поглядів онлайн та інтернет цензура

 

Вебінар анонс: Свобода вираження поглядів онлайн
та інтернет цензура в рамках правових систем ООН
та Ради Європи


Якщо вас цікавить медіа право, IT і ICT law, то наш вебінар для вас.
 

C
пікер: Павло Бурдяк / Pavlo Burdiak

Мова: українська

Тема :  Свобода вираження поглядів онлайн та інтернет цензура в рамках правових систем ООН та Ради Європи

✅Реєстрація обов’язкова: https://cutt.ly/mfNoOnB

Посилання на Zoom-платформу зареєстрований учасник отримає на власну електронну скриньку.

Конкурс “Цифрові права та інновації в праві”

 

Програма “Права людини і правосуддя” Міжнародного Фонду “Відродження” в рамках проєкту “EU4USociety” у співпраці з Європейським Союзом оголошує конкурс проектів: “Цифрові права та інновації в праві”

Зручні та доступні електронні сервіси поступово витісняють складні та неефективні бюрократичні механізми управління в різних сферах суспільного життя. Інформаційні технології несуть високий потенціал змін і для системи правосуддя. Інновації в праві можуть не лише спростити доступ до правових послуг, але створити інструменти підзвітності органів правопорядку та системи правосуддя суспільству, стати додатковим чинником формування довіри.

В той же час цифровізація має наслідком масштабний збір персональної інформації, її обробку та поширення, часто всупереч інтересам громадян. Право на приватність як невід’ємний елемент концепції прав людини, зазнає все більших обмежень, а механізми його захисту відстають в ефективності від методів втручання. Відсутність належної уваги до захисту персональних даних призводить до того, що позитивні наміри розробників нових технологій часто мають негативні наслідки для користувачів, що лише посилює суспільну недовіру. Європейський Союз та Рада Європи розробили високі стандарти захисту персональних даних, досягнення яких вимагає значних системних змін на рівні законодавства, практик, правової свідомості. Цим конкурсом Міжнародний Фонд «Відродження» заохочує впровадження в Україні європейських стандартів дотримання прав людини, зокрема права на приватність.   Цей конкурс оголошується у рамках фінансованого ЄС проєкту «EU4USociety», загальною метою якого є посилення залучення, сталості, спроможності, актуальності та впливу українського громадянського суспільства у вирішенні актуальних внутрішніх, регіональних та глобальних викликів.       

Мета конкурсу: надати підтримку організаціям громадянського суспільства для захисту прав людини в умовах поширення використання цифрових технологій

Учасники конкурсу: громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові або благодійні організації.

Лот 1. Цифрові права

Пріоритети:

 1. Підвищення обізнаності користувачів цифрових сервісів щодо захисту приватності
 2. Створення та розвиток інформаційних ресурсів щодо захисту приватності
 3. Посилення національних механізмів захисту приватності з урахуванням стандартів Європейського Союзу та Ради Європи
 4. Просування поваги до прав людини / приватності зокрема в сферах громадського здоров’я, безпеки і правопорядку
 5. Аналіз та експертна підтримка державних структур у дотриманні принципів прав людини / права на приватність при впровадженні технічних рішень.

Лот 2. Технологічні інновації в праві

Пріоритети:

Розробка, підтримка та впровадження технологічних рішень щодо:

 • комунікації, взаємодії та підзвітності інституцій сектору цивільної безпеки та системи правосуддя;
 • розширення доступу до правосуддя, зокрема для вразливих соціальних груп.

Вимоги до проєктних пропозицій:

 • Завдання та очікувані результати проєкту повинні відповідати пріоритетам конкурсу;
 • Зміст проєктної пропозиції має містити стислий попередній аналіз проблеми, що засвідчує обізнаність апліканта з тематикою проєкту, позиціями органів влади та груп інтересів, актуальним станом дискусії в Україні та ЄС;
 • Максимальний термін реалізації проєкту – 12 місяців. Планований термін початку реалізації проєктів – жовтень 2021 р.

Критерії відбору переможців конкурсу:

 • Змістовна відповідність проєктної пропозиції пріоритетам конкурсу, обізнаність із тематикою проєктної пропозиції, переконливий попередній аналіз проблеми;
 • Логічна побудова проєкту (чіткий та реалістичний план дій; рівень залучення партнерів; реалістичність досягнення очікуваних результатів за допомогою пропонованої у проєкті діяльності);
 • Ефективність діяльності (очікувані практичні результати на виході, вплив проєкту на цільові аудиторії; наявність об’єктивних індикаторів, моніторингу та оцінки успішності);
 • Організаційна та фінансова спроможність організації та організацій-партнерів (наявність експертизи, попереднього досвіду роботи з тематики проєкту; наявність персоналу та необхідних матеріальних ресурсів (приміщення, обладнання тощо), потрібного для реалізації проєкту; досвід успішної реалізації проєктів та звітування; наявність інших стабільних джерел фінансування організації);
 • Адекватність бюджету, його відповідність змісту проєкту та умовам конкурсу

Останній термін подання проєктних пропозицій – 15 вересня 2021  року, 18:00 (за київським часом).

Оголошення результатів конкурсу – до 15 жовтня 2021 року 

Мінімальний розмір гранту – 100 000 грн.

Максимальний розмір гранту – 900 000 грн.

Оптимальний розмір гранту – 500 000 – 600 000 грн.

Загальний бюджет конкурсу –  4 000 000 грн.

Зверніть увагу!

 • Проєктні пропозиції (аплікаційну форму  з додатками) слід зареєструвати на сайті фонду, скориставшись сервісом “Електронний конкурс”. Проєктних пропозицій, надісланих в інший спосіб, не розглядатимуть.
 • Організація, що подається до МФВ, повинна надати посилання на річний змістовний та фінансовий звіти організації за попередній календарний рік, розміщений у вільному доступі в мережі Інтернет.
 • Прийнятними вважаються витрати бюджету проєкту, які:
  • необхідні для виконання проєктної діяльності;
  • фактично виникатимуть протягом терміну виконання проєкту;
  • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
  • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.
 • Неприйнятними є витрати бюджету проєкту, пов’язані з:
  • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
  • створенням та реєстрацією організації;
  • сплатою боргів;
  • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
  • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
  • політичною діяльністю чи релігійною пропагандою;
  • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
  • проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
  • будівництвом або ремонтними роботами;
  • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
  • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).
 • Зверніть увагу! Для проєктів з бюджетом 500 000 грн. та більше обов’язковою вимогою є працевлаштування керівників організацій, керівників проєктів та головних бухгалтерів / бухгалтерів проєктів на основі трудових договорів. Замовлення послуг у цих осіб як приватних підприємців буде неприйнятним.
 • Якщо проєкт вже фінансується іншими коштами, організація має надати чітке обґрунтування розподілу завдань та ресурсів між існуючою підтримкою та  поданою проєктною пропозицією на даний конкурс;
 • До 15% витрат бюджету проєкту можуть бути передбачені на власний розвиток спроможності організації, посилення комунікаційних навичок, навчання, рецензування, моніторинг та оцінку, мережування з партнерами, придбання ліцензійного програмного забезпечення, безпеку персоналу тощо;
 • Отримувач гранту відповідає за моніторинг стану впровадження проєкту та оцінювання його результатів, дотримання комунікаційної політики та брендування проєктів ЄС. Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному МФВ.
 • Отримувачі грантів будуть запрошені до участі у зустрічах грантерів та інших заходах, що організовуватиме МФВ для налагодження мережування, навчання та посилення організаційної спроможності партнерів проєкту «EU4USociety»;
 • Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше ніж 60 000 євро протягом реалізації проєкту «EU4USociety».
 • Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
 • Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.
 • Про результати конкурсу буде повідомлено публічно та окремим листом організації.
 • Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає.
 • Причин відмови в підтримці проєктної пропозицій не повідомляють.

Вебіна Саймона Рубіна "Двоколійна модель тяжкої втрати"

 

Центр активної реабілітації та паліативної допомоги  запрошує на відкритий вебінар професора Саймона Рубіна (Ізраїль) "двоколійного модель тяжкої втрати", який відбудеться 24 червня о 16.00 онлайн

Професор більше 50 років спеціалізується в темі горя і тяжкої втрати.

Про що буде вебінар:
 •  Історія - моя, Ваша і не тільки
 •  Модель здвоєного процесу переживання важкої втрати - МСП
 •  Суть моделі і розбір сюжету фільму
 •  Використання моделі в клінічній практиці
 •  Травматизація і травма відносин при переживанні почуття тяжкої втрати
 •  Втручання в разі МСП
 •  Деякі прийоми з інструментарію МСП і опитувальника з питань двонаправленого почуття тяжкої втрати

четверг, 17 июня 2021 г.

Конкурс малих грантів «Практичні рішення для довкілля в Донецькій і Луганській областях»

 

Конкурс малих грантів «Практичні рішення для довкілля в Донецькій і Луганській областях» в межах Ініціативи з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні (EPAIU)

Дослідження стану довкілля на території Донецької і Луганської областей Донбасу, зокрема від початку воєнних дій на Сході України, свідчать про поглиблення деградації природного середовища у цьому регіоні внаслідок суттєвого техногенного і антропогенного навантаження. Відбуваються відчутні зміни в екосистемах окремих територій Донбасу, що поповнюють безпекові виклики. Навіть попри те, що частина промислових підприємств припинила або частково згорнула діяльність у цьому регіоні, існують ризики неконтрольованих скидів промислових відпрацьованих стоків, в тому числі зі старих шахт, у наземні і підземні води. Разом із тим, зростає рівень викидів у повітря діючих підприємств, особливо металургійних комбінатів; стає інтенсивнішим водозабір на промислові потреби; збільшується площа територій, забруднених сміттєзвалищами та небезпечними відходами, зокрема спричиненими воєнними діями. Для України і Європи ця екологічна ситуація є важливою для моніторингу взаємовпливу суспільних процесів і стану навколишнього природного середовища. А фокусування уваги на соціально-економічних питаннях Сходу України може відтіснити пріоритети щодо дотримання екологічних принципів та забезпечення екологічної сталості в регіоні на дальшу перспективу.

Для того, аби екологічна проблематика Донбасу була постійно присутня у владному та суспільному порядку денному, критичними є небайдужість і зусилля місцевої громадськості. Інститути громадянського суспільства (ІГС), які працюють з питаннями захисту довкілля на підконтрольних уряду України територіях Донецької і Луганської областей, є на сьогодні важливим рушієм для вирішення довкіллєвих проблем Донбасу. Цей конкурс допоможе громадськості привернути увагу до екологічних проблем регіону, а також знайти відповіді на такі питання: Як силами місцевих ІГС можна поліпшити стан довкілля Донбасу? З якими проблемами довкілля (як причинами, так і наслідками) реально готові працювати екологічні активісти Луганської і Донецької областей? Що, окрім донорської підтримки, для цього потрібно громадським організаціям та ініціативним групам? Які підходи до вирішення екологічних проблем обирають самі місцеві організації громадянського суспільства? Як об‘єднати інтереси громади та еко-активістів, аби вирішувати місцеві проблеми довкілля без конфліктів? Яку партнерську допомогу потребують ІГС?

Для переможців конкурсу додатково передбачено проведення навчальної програми для посилення інституційної спроможності організацій. Програма включатиме базові тренінги з адвокаційної і аналітичної діяльності, комунікації, правової основи діяльності організацій громадянського суспільства, написання проєктних пропозицій, публічне звітування про діяльність організації тощо. Навчальні заходи є частиною «Ініціативи з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні» (Environmental Policy and Advocacy Initiative for Ukraine (EPAIU)), яка здійснюється Міжнародним фондом «Відродження» (МФВ) за фінансової підтримки Швеції. Метою Ініціативи є сприяння сталому розвитку громадських організацій – інституційно спроможних, з доброчесним управлінням, підзвітних та визнаних в екологічній спільноті – які зможуть сприяти реформам в Україні через впровадження екологічних політик і здійснення адвокаційних заходів на захист довкілля.

Мета конкурсу – підтримати розвиток ідей місцевих громадських організацій, спрямованих на подолання довкіллєвих проблем на підконтрольних уряду Україні територіях Донбасу.

Учасники конкурсу – організації громадянського суспільства, зареєстровані на підконтрольних уряду України територіях Луганської і Донецької областей, які опікуються питаннями захисту довкілля Донбасу. Перевага надаватиметься організаціям, які здійснюють значну частину своєї діяльності, спрямованої на захист довкілля, на рівні малих міст і територіальних громад зазначених областей.

Які види діяльності можуть бути включені до плану реалізації проєкту:

 • Заходи для ідентифікації екологічних проблем на місцевому рівні із залученням різних сторін, заінтересованих у вирішенні цих проблем.
 • Аналіз обраної проблеми довкілля або діагностика стану місцевих природних об‘єктів, які викликають занепокоєння громади, із напрацюванням пропозицій щодо шляхів вирішення проблеми та можливостей для об‘єднання інтересів громади.
 • Моніторинг виконання місцевих екологічних програм із напрацюванням відповідних рекомендацій.
 • Різноформатні адвокаційні акції, спрямовані на захист довкілля.
 • Аналіз взаємозалежності таких складових: екологічні проблеми – економічний стан громади – безпекові питання (із напрацюванням висновків і рекомендацій).
 • Комунікаційні заходи, які супроводжують проєкт і базуються на матеріалах власної діяльності, дослідженнях та спостереженнях, спрямованих на захист довкілля.
 • Інша діяльність, важлива для вирішення місцевих проблем довкілля.

Вітатиметься залучення до проєктної діяльності інших місцевих партнерських організацій, у разі потреби.

Тривалість проєкту: загальна тривалість – орієнтовно 6 місяців від початку дії грантової угоди.

Критерії, за якими буде здійснюватися оцінка проєктних пропозицій:

 • відповідність поданої проєктної пропозиції меті конкурсу;
 • сфокусованість мети проєкту та взаємо-відповідність усіх розділів проєктної пропозиції;
 • реалістичність виконання проєкту, чіткий план його реалізації, визначеність очікуваних результатів;
 • прогнозований вплив проєкту на досягнення позитивних змін;
 • залучення заінтересованих сторін (зокрема громади) та інших партнерів до проєктної діяльності;
 • структурована комунікаційна складова проєкту;
 • попередній досвід учасників конкурсу у проведенні діяльності, передбаченої проєктною пропозицією;
 • врахування принципів недискримінації і гендерної рівності під час формулювання проєктної пропозиції;
 • зваженість бюджету проєктної пропозиції (залучення додаткових ресурсів вітається, але не є обов‘язковим).

Максимальний розмір фінансування одного проєкту – 120 000 гривень.

Останній термін подання проєктних пропозицій – 20 липня 2021 року (15:00 за київським часом).

Оголошення результатів – до 21 вересня 2021 року.

Зверніть увагу!:

 • Проєктні пропозиції з додатками слід зареєструвати на сайті МФВ, скориставшись сервісом «Електронний конкурс». Усі документи до проєктної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .docs, .xls, .xlsx або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків не може перевищувати 8 Mb.
 • Проєктні пропозиції, які будуть зареєстровані на сайті МФВ після 15:00, 20 липня 2021 року за київським часом, не розглядатимуться.
 • Міжнародний фонд «Відродження» не надає грантів політичним партіям, релігійним організаціям та громадам, приватним (фізичним) особам, а також суб’єктам господарювання, які мають на меті отримання прибутку.
 • Проєктні пропозиції, подані в інший спосіб, окрім названого вище, не розглядатимуться.
 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсу всіх його учасників буде повідомлено електронним листом.
 • Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає.
 • Причини відмови в підтримці проєктної пропозицій не повідомляються.

Зверніть увагу, що консультацій щодо оформлення проєктних пропозицій не надаються телефоном. У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтеся письмово до 12 липня 2021 р. на електронну адресу kukharenko@irf.ua.

Контакти:
Програма “Демократична практика”
Тетяна Кухаренко, менеджерка Програми та Ініціативи з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні, kukharenko@irf.ua

Прохання пам‘ятати, що отримуючи фінансування Швеції, ви погоджуєтеся із важливістю поділяти всесвітньо визнані цінності, як то права людини. У співпраці ви поділяєте спільні цілі та вибудовуєте партнерство на засадах взаємної довіри, чесності та діалогу, а також розумієте важливість прозорої діяльності і підзвітності сторін. Ви приймаєте важливість таких наскрізних пріоритетів, як: подолання бідності,  довкілля та зміна клімату, гендерна рівність, відвернення конфліктів, сприяння сталому розвитку.

Швеція не фінансує таку діяльність, як: виробництво зброї, амуніції або частин, які використовуються для зброї  та військової стратегічної продукції; виробництво наркотиків; виробництво тютюну та виробів з нього; виробництво алкоголю й алкогольних напоїв; діяльність, пов‘язаної з азартними іграми і ставками; руйнування територій з високою екологічною цінністю; просування або виготовлення порнографії; просування або виготовлення медійної продукції расистського або антидемократичного змісту; просування або виготовлення хімічної продукції, не дозволеної в ЄС.

Ліга відкритого суспільства: гурток зі створення повільних історій

 

В світі хайпу і хейту так не вистачає повільних історій про найважливіше. Ми хочемо допомогти зазвучати тим, хто готовий розповідати про справді ціннісне.

Міжнародний фонд “Відродження” оголошує відбір до Ліги Відкритого Суспільства – гуртка для блогерів-початківців, які прагнуть поширювати щирі історії про важливі речі. 

Дедлайн подачі заявок: 16 липня

Наш маніфест – права людини. Наша спільнота – дружня. Наше мета – бути рупором цінностей відкритого суспільства.

Спільно ми будемо:

 • Вчитися у найкращих журналістів, блогерів, експертів;
 • Зустрічатися з людьми, чий приклад надихає;
 • Шукати свій особливий голос і відрізняти важливе від другорядного;
 • Практикуватися у створенні та поширенні повільних історій, від яких мурашки по шкірі;
 • Творити ціннісну спільноту, з якою хоч у вогонь, хоч у воду;

Спойлер: усе це безкоштовно.

Кого ми шукаємо?

Молодих, активних і вмотивованих людей, які:

 • Уміють створювати контент. (тексти, фотографії, відео, подкасти, інфографіка тощо).  
 • Активні у своїх соцмережах/блогах або мають портфоліо робіт, що опубліковані на інших медіа-ресурсах.  
 • Готові активно включатися в спільноту, ділитися власним досвідом і спільно коригувати програму навчань;
 • Мають принаймні 10 годин на тижденьякі можуть приділити створенню контенту, навчанню та щотижневим зустрічам;
 • Поділяють цінності Відкритого Суспільства (цей пункт останній, але він найважливіший).

Ми відберемо 10 найкращих та найбільш вмотивованих людей, які разом з нами стануть співзасновниками Ліги Відкритого Суспільства. 

Вартість: безкоштовно. 

Цей гурток є соціальною відповідальністю працівників Фонду та наших друзів і партнерів. 

Що включає в себе гурток Ліги?

 • 3-денний інтенсив зі створення повільних історій 8-10 вересня;
 • Щотижневі навчальні та мотиваційні зустрічі в період з 14.09 по 07.12; 
 • Робота над власними матеріалами під керівництвом менторів;
 • Комунікація і взаємодія в чатах;
 • Тусовки, походи в кіно і організовані вами додаткові події – за бажанням;) 

Дедлайн подачі заявок: 16 липня

Оголошення остаточних результатів: 5 серпня 

З окремими конкурсантами ми проведемо додаткові співбесіди. 

Щоб взяти участь у відборі – заповніть форму:

Давайте разом пробивати стіну з хайпу і хейту повільними історіями про важливе. 

пятница, 11 июня 2021 г.

Вышеградская стипендия

 

Программа, осуществляемая в сотрудничестве с Архивом Открытого общества Будапешта, предлагает исследовательские стипендии в Архиве Открытого общества (OSA) Центрально-Европейского университета в Будапеште.
Стипендии присуждаются два раза в год на конкурсной основе ученым, художникам или журналистам из стран V4 и не входящих в V4, которые хотят проводить исследования в OSA и чьи текущие исследовательские проекты имеют отношение к фондам и данным исследовательским приоритетам Фонда. и OSA.

Стипендия в размере 2000 евро предназначена для обеспечения доступа к архивам, оплаты проезда в / из Будапешта, скромных средств к существованию и проживания в течение двухмесячного исследовательского периода. Стипендии на более короткие сроки

четверг, 10 июня 2021 г.

Оголошено тринадцять нових конкурсів програми ЄС «Креативна Європа»

 https://creativeeurope.in.ua/posts/creative_europe_opencalls?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=256663634

8 червня, оголошено ряд грантових конкурсів наступної програми «Креативна Європа», що запланована на 2021-2027 роки. За ними підтримку можуть отримати українські організації, які працюють у секторі культури та креативних індустрій і прагнуть масштабувати свою роботу до міжнародного рівня. 


Бюджет найбільшої грантової програми ЄС для підтримки культурних та креативних індустрій «Креативна Європа» затверджено на рівні 2,4 млрд євро, що майже вдвічі більше за бюджет попереднього програмного циклу. Відповідно, в українських заявників з’явилось майже вдвічі більше можливостей для грантової підтримки та реалізації власних ідей на міжнародному рівні. 

 

У першому грантовому сезоні нової програми вже оголошено наступні конкурси: 


Підпрограма «Культура»

 • Європейські проєкти співпраці (маломасштабні) — підтримка спрямована на широке коло проєктів у всіх видах мистецтва та креативних індустрій, що прагнуть працювати на міжнародному рівні. Розмір грантів: уточнюється. Дедлайн подачі заявок: 7 вересня 2021. Деталі за посиланням
 • Європейські проєкти співпраці (середньомасштабні) — підтримка спрямована на широке коло проєктів у всіх видах мистецтва та креативних індустрій, що прагнуть працювати на міжнародному рівні. Розмір грантів: уточнюється. Дедлайн подачі заявок: 7 вересня 2021. Деталі за посиланням
 • Європейські проєкти співпраці (великомасштабні) — підтримка спрямована на широке коло проєктів у всіх видах мистецтва та креативних індустрій, що прагнуть працювати на міжнародному рівні. Розмір грантів: уточнюється. Дедлайн подачі заявок: 7 вересня 2021. Деталі за посиланням
 • Європейські мережі культурних та креативних організацій — підтримка спрямована на мережі організацій, які працюють із розвитком потенціалу культурного та креативного секторів з метою протистояння спільним викликам, розвитку талантів, інновацій, створення робочих місць та загального росту. Розмір грантів: уточнюється. Дедлайн подачі заявок: 26 серпня 2021. Деталі за посиланням


Підпрограма «МЕДІА»

 • Європейський девелопмент пакету проєктів — підтримка спрямована на підвищення конкурентоздатності незалежних європейських продакшн-компаній та підвищення їх економічної ваги на ринку. Розмір гранту: 10-100 тис.євро залежно від кількості робіт та їх жанру. Дедлайн подачі заявок: 25 серпня 2021. Деталі за посиланням
 • Європейський девелопмент міні-пакету проєктів — підтримка спрямована на підвищення спроможності продюсерів аудіовізуальних робіт, а також конкурентоздатності незалежних європейських продакшн-компаній та підвищення їх економічної ваги на ринку. Розмір гранту: 10-100 тис.євро залежно від кількості робіт та їх жанру. Дедлайн подачі заявок: 12 серпня 2021. Деталі за посиланням
 • ТВ та онлайн-контент — підтримка спрямована на виробництво високоякісного телевізійного контенту, а також міжнародну співпрацю виробників контенту та мовників. Розмір гранту: від 300 тис.євро до 2 млн євро залежно від формату виготовленого контенту. Дедлайн подачі заявок: 25 серпня 2021. Деталі за посиланням
 • Ринки та нетворкінг — підтримка спрямована на B2B-обміни між професіоналами аудіовізуального сектору через участь у професійних заходах, а також підтримку самих заходів, які сфокусовані на створенні контенту, розвитку нових технологій та бізнес-моделей, а також сприянню захисту навколишнього середовища. Бюджет конкурсу: 7,5 млн євро. Дедлайн подачі заявок: 24 серпня 2021. Деталі за посиланням
 • Дистрибуція європейських фільмів — підтримка спрямована на ширшу дистрибуцію міжнародних європейських фільмів через стимулювання роботи торгових агентів та дистрибуторів через інвестиції в промоцію та поширення фільмів. Розмір гранту: 10-150 тис.євро залежно від країни заявника та їх фінансової спроможності. Дедлайн подачі заявок: 24 серпня 2021. Деталі за посиланням
 • Мережа європейських кінотеатрів — підтримка спрямована на стимулювання співпраці європейських кінотеатрів та підвищення кількості міжнародних європейських фільмів у програмах показів. Бюджет конкурсу: 15 млн євро. Дедлайн подачі заявок: 10 серпня 2021. Деталі за посиланням
 • Європейські кінофестивалі — підтримка спрямована на збільшення зацікавленості аудиторії у європейських міжнародних фільмах, а також промоція європейської аудіовізуальної продукції. Розмір гранту: 27-75 тис.євро залежно від кількості європейських фільмів на фестивалі. Дедлайн подачі заявки: 24 серпня 2021. Деталі за посиланням
 • Розвиток талантів та навичок — підтримка спрямована на розвиток талантів та навичок представників аудіовізуального сектору, їх адаптація до нових креативних процесів та бізнес-моделей. Бюджет конкурсу: 8 млн євро, а розмір гранту залежить від кількості запланованих активностей. Дедлайн подачі заявки: 26 серпня 2021. Деталі за посиланням

Підпрограма «Міжсекторальна співпраця»

 • Інноваційні лабораторії — підтримка спрямована на підтримку гравців різних культурних та креативних секторів для створення та тестування нових цифрових рішень з потенційним позитивним довготривалим впливом. Бюджет конкурсу: 6,32 млн євро. Дедлайн подачі заявки: 5 жовтня 2021. Деталі за посиланням


Всі заявки подаються виключно онлайн. Для цього ваша організація має бути зареєстрованою на офіційному Порталі фінансування та тендерів Європейської Комісії (Funding and tenders opportunities portal). Протягом наступних днів аплікаційні форми конкурсів стануть активними (статус конкурсів зміниться із «Forthcoming» на «Open») і з’явиться функція подачі заявки. 


Протягом червня-липня Національне бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні буде проводити серію онлайн-вебінарів по кожному оголошеному конкурсу, а також надавати безкоштовні консультації потенційним заявникам. З розкладом заходів можна буде ознайомитись на офіційній сторінці Бюро у мережі Facebook, а також на офіційному сайті програми в Україні.


Українські заявники можуть вже зараз подавати заявки на конкурси, разом із міжнародними колегами. Гранти українським організаціям можуть бути надані лише в разі підписання Угоди про приєднання України до програми ЄС «Креативна Європа» 2021-2027. Наразі Міністерство культури та інформаційної політики України працює над підписанням вказаної Угоди. Орієнтовно підписання заплановане на осінь 2021. Орієнтовні дати оголошення результатів перших грантових конкурсів: січень-лютий 2022.  

https://creativeeurope.in.ua/posts/category/1

Зміни у процедурах реєстрації ГО

 https://minjust.gov.ua/m/10062021-povidomlennya-pro-provedennya-elektronnih-konsultatsiy-z-gromadskistyu-schodo-proektu-zakonu-ukraini-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukraini-schodo-unormuvannya-diyalnosti-ta-derjavnoi-reestratsii-gromadskih-organizatsiy

10.06.2021 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЩОДО ПРОЄКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО УНОРМУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

    З метою дотримання вимог абзаців першого-четвертого пункту 17 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», та пунктів 1 і 2 параграфа 42 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, Міністерство юстиції України виносить на громадське обговорення проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо унормування діяльності та державної реєстрації громадських організацій».

    Метою прийняття законопроєкту є створення сприятливих умов для діяльності громадських організацій шляхом врегулювання на законодавчому рівні процедурних питань, запровадження ряду нововведень, направлених на спрощення процедури реєстрації та усунення розбіжностей у застосуванні положень чинного законодавства, яке регулює відносини у відповідній сфері.

    Просимо надсилати свої зауваження та пропозиції до проєкту Закону на електронну адресу o.triichuk@minjust.gov.ua до 26 червня 2021 року.

    Контактна особа: головний спеціаліст відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації Департаменту приватного права Трійчук Оксана Олександрівна, тел. 233-64-95.

https://minjust.gov.ua/files/general/2021/06/10/20210610153606-17.doc

https://minjust.gov.ua/files/general/2021/06/10/20210610153606-32.docx

https://minjust.gov.ua/files/general/2021/06/10/20210610153606-81.doc

 

понедельник, 7 июня 2021 г.

Світ підтримує Україну в реформі з децентралізації: запуск нового проєкту

 https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/oecdprojectsupportingdecentralisationinukraine2021-22.htm

Європейський Союз і Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) запустили проєкт «Підтримка децентралізації в Україні у 2021–2022 рр.», що співфінансується ЄС та урядами Латвії, Литви та Словаччини.

Проєкт базується на попередній роботі ОЕСР щодо підтримки децентралізації та реформи регіонального розвитку в Україні.

Мета проєкту – покращити державні послуги (наприклад, охорону здоров’я, транспорт, водопостачання й освіту), що надаються регіональними та місцевими органами влади, створити підґрунтя для інвестицій та впровадити ефективніше використання фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні муніципальних органів влади.

За словами Ігоря Корхового, заступника міністра розвитку громад та територій України з питань європейської інтеграції, країна досягла значних результатів у реформі з децентралізації: 

«Європейський парламент нещодавно визнав реформу з децентралізації в Україні однією з найуспішніших. У нашій державі сформувалася нова адміністративно-територіальна система, органи влади на місцях отримали більше можливостей та стали більш фінансово незалежними від центру».

Проєкт «Підтримка децентралізації в Україні у 2021–2022 рр.» триватиме впродовж 18 місяців.

ЄС виділив 25,4 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

 https://www.euneighbours.eu/uk/east/stay-informed/news/es-vidiliv-254-mln-evro-na-gumanitarnu-dopomogu-ukraini

27 травня Європейська комісія оголосила про надання додаткових 25,4 млн євро гуманітарної допомоги для жителів України, що страждають через тривалі бойові дії на сході країни. Таким чином, загальний обсяг гуманітарної допомоги від Європейського Союзу з початку конфлікту склав 190 млн євро.

«Мирне населення на сході України продовжує страждати від конфлікту, а увага ЗМІ та міжнародної спільноти до цього згасає. ЄС продовжує надавати гуманітарну допомогу жителям з обох боків лінії зіткнення», – сказав Янез Ленарчич, член Європейської комісії з кризового управління.

Завдяки цьому фінансуванню люди отримають медичну та юридичну допомогу. Виділені кошти також будуть спрямовані на ремонт пошкоджених будинків, шкіл і лікарень.

Гуманітарна допомога ЄС буде виділена в першу чергу на потреби найуразливіших груп населення, наприклад, громадян похилого віку та людей з інвалідністю. Крім того, населення буде забезпечено питною водою, а для школярів буде створено умови для навчання в період пандемії. 

Цифровізація кримінального провадження: Україна ухвалила закон, розроблений за підтримки ЄС

 https://www.euneighbours.eu/uk/east/stay-informed/news/cifrovizaciya-kriminalnogo-provadzhennya-ukraina-ukhvalila-zakon

1 червня український парламент ухвалив закон, що відкриває шлях до цифровізації системи кримінального правосуддя. 

Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд, завдяки підтримці Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу (EUACI), запустять систему управління eCase. У рамках цієї системи відбудеться перехід від паперового до цифрового діловодства на стадіях розслідування та досудового розгляду справ про корупцію.

«Перехід до eCase – це революційна подія в системі кримінального правосуддя України. Вона забезпечує новий рівень прозорості й ефективності кримінального судочинства та відповідає стратегії цифровізації уряду України», – сказала Ека Ткешелашвілі, керівник програми EUACI.

За словами Ткешелашвілі, аналогічний досвід держав ЄС показує обнадійливі результати: цифровізація змінює спосіб мислення співробітників правоохоронних і судових органів, у десять разів підвищує ефективність їхньої діяльності та посилює співпрацю.